Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk

Wyświetl stronę główną » Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny - im. Anny Kołodziejczyk » Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk

Kierownik: Joanna Maciąg

☎ +48 324941022 📧 jmaciag@mopszawiercie.pl

Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 1

  1. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk jest placówką wsparcia dla dzieci i rodzin poprzez działania opiekuńcze i wychowawcze.

  2. Szczegóły zakresu funkcjonowania placówki określa Regulamin Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk .

  3. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk działa przy pomocy Świetlicy Środowiskowej, stanowiącej placówkę wsparcia dziennego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  4. Świetlica Środowiskowa prowadzi zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, a także terapię indywidualną i grupową dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Sporządziła: Magdalena Hadrych

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: