Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dział Kadr

Wyświetl stronę główną » Dział Kadr » Dział Kadr

Kierownik: Jolanta Głąb

☎ +48 326722134 wew. 29 📧 jglab@mopszawiercie.pl

Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 - pokój nr 201

Dział Kadr wykonuje zadania związane z:

 • prowadzeniem spraw wynikających ze stosunku pracy;

 • nadzorem nad dyscypliną pracy oraz czasem pracy;

 • prowadzeniem ewidencji zwolnień lekarskich i absencji;

 • wydawaniem legitymacji służbowych;

 • wydawaniem opinii, zaświadczeń oraz udzieleniem informacji o pracowniku na potrzeby wewnętrzne i podmiotów do tego upoważnionych;

 • udzielaniem pracownikom informacji w zakresie prawa pracy;

 • prowadzeniem całokształtu spraw związanych z wyróżnieniami pozamaterialnymi oraz odznaczeniami resortowymi i państwowymi;

 • uczestniczeniem w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich;

 • prowadzeniem dokumentacji cywilnoprawnych form zatrudnienia, łącznie z ich rejestrami;

 • prowadzeniem dokumentacji związanej z używaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych;

 • prowadzeniem dokumentacji dotyczącej staży, praktyk zawodowych, prac subsydiowanych;

 • prowadzeniem spraw związanych z procedurą rekrutacji i naboru pracowników na wolne stanowiska pracy;

 • ewidencjonowaniem oraz analizowaniem wykroczeń dyscyplinarnych i udzielanych kar regulaminowych;

 • prowadzeniem spraw związanych z PFRON;

 • obsługą systemu Płatnik w zakresie spraw pracowniczych;

 • organizacją systemu szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobowych pracowników MOPS;

 • prowadzeniem rejestru nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

 • przygotowaniem i prowadzeniem ewidencji etatów;

 • inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z okresową oceną pracowników;

 • prowadzeniem spraw w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi;

 • realizacją zadań związanych z prowadzeniem spraw ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi unormowaniami w MOPS.

Sporządziła: Magdalena Hadrych

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-13

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: