Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dział Świadczeń Rodzinnych

Wyświetl stronę główną » Dział Świadczeń Rodzinnych » Dział Świadczeń Rodzinnych

Kierownik: Izabela Tkocz

☎ +48 326722134 wew. 34 📧 itkocz@mopszawiercie.pl

Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47, pokój nr 103

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 12:00

 

  1. Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania (prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje listy wypłat świadczeń) wynikające z następujących ustaw: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu „Dobry start”.

  2. Dział realizuje również zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie list wypłat świadczeń oraz prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych).

  3. Do zadań Działu należy również dochodzenie należności budżetowych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń wypłaconych przez Ośrodek, monitoring i bieżąca weryfikacja stanu zadłużenia dłużników, przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych, weryfikacja i rozliczanie wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych, współpraca z komornikami, urzędami skarbowymi i sądami mająca na celu ściągnięcie należności.

  4. Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o podwyższone dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

  5. Do zadań Kierownika działu należy w szczególności nadzór i odpowiedzialność nad realizacją działań realizowanych w dziale, w tym również: nadzór pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym prowadzonych postępowań i przygotowywanych przez podległych pracowników decyzji administracyjnych; nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych; nadzór nad przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego; udzielanie klientom wyjaśnień dotyczących nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu, sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Dział i w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i monitorowanie ich zaangażowania.

Sporządziła: Magdalena Hadrych

Informacje

Rejestr zmian

2022-06-01

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-18

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: