Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dział Obsługi Projektów

Wyświetl stronę główną » Dział Obsługi Projektów » Dział Obsługi Projektów

Kierownik: Aleksandra Smuła

Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Bohaterów Westerplatte 4

☎ +48 324941026 wew. 1 - kierownik; główny specjalista,     wew. 2, 3 - zespoły projektowe
📧 asmula@mopszawiercie.pl 📧 projekt@mopszawiercie.pl 📧 rewitalizacja@mopszawiercie.pl

 

Do zadań Działu należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

A. W zakresie funduszy europejskich i środków zewnętrznych:

1. Wdrażanie, zarządzanie, obsługa oraz koordynowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także innych funduszy zewnętrznych i środków własnych, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z harmonogramami realizacji projektów, planami płatności, harmonogramami rzeczowo-finansowymi, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu realizowanych projektów, zgodnie z zapisami decyzji/wniosku o dofinansowanie projektu i umowy finansowania.

3. Przygotowanie w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS wniosków o płatność, w tym wniosków sprawozdawczych, o zaliczkę oraz o płatność końcową dla projektów realizowanych z Funduszy Europejskich i innych funduszy zewnętrznych.

4. Promocja realizowanych projektów, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji obowiązku promocyjno-informacyjnego.

5. Stała współpraca z komórkami organizacyjnymi MOPS oraz Wydziałami Gminy Zawiercie w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów.

6. Poszukiwanie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze źródeł innych niż budżet miasta.

7. Przygotowywanie propozycji wystąpień o środki na realizację projektów z zakresu pomocy społecznej ze źródeł innych niż budżet miasta, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.

8. Zebranie niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych oraz ich weryfikacja od strony formalnej.

9. Weryfikacja zgodności projektów, opisów projektów i założeń projektowych z wymogami Funduszy Europejskich, z dokumentami strategicznymi miasta oraz innymi projektami inwestycyjnymi.

10. Utrzymywanie kontaktów z urzędami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania poszczególnych programów operacyjnych oraz udzielającymi grantów na realizację projektów (szczególnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Urzędem Miejskim w Zawierciu, Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

11. Udział w komisjach przetargowych i rekrutacyjnych w związku z realizowanymi projektami.

12. Archiwizowanie dokumentacji projektów.

13. Prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości.

14. Bieżące uzupełnianie informacji zamieszczanych na stronie internetowej MOPS o przygotowywanych, realizowanych i zrealizowanych już projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

B. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora MOPS w zakresie działania działu.

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi MOPS.

 

Sporządziła: Aleksandra Smuła

Informacje

Rejestr zmian

2023-05-19

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2023-05-19

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-02-28

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: