Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Refundacja podatku VAT

Wyświetl stronę główną » Refundacja podatku VAT » Refundacja podatku VAT

Realizacją zadania związanego z refundacją podatku VAT dla najuboższych gospodarstw domowych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

 

Refundacja podatku VAT to świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach zużywających paliwo gazowe do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają gospodarstwa domowe , które użytkują gaz np.: tylko do gotowania bądź podgrzewania wody.

Refundacja podatku VAT przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,00zł
  • osobom w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00zł na osobę ( dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2022r.,poz.615 z późn.zm).

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania będzie weryfikowane w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa wart.27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r, o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

O zwrot refundacji VAT można ubiegać się po opłaceniu 1 faktury za gaz otrzymanej w 2023r. roku. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych do wniosku załączają: fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy, dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę oraz umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonujący działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami lub jej kopię.

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać najpóźniej do 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT można pobrać ze strony Ośrodka.

Wnioski o przyznanie refundacji VAT są wydawane i przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 47 w poniedziałek w godzinach od 8 do 16 , od wtorku do piątku w godzinach od 7 do 15, telefon kontaktowy 32-67-221-34 wew.20, na parterze budynku pokój nr 1 w okienku znajdującym się zaraz przy głównym wejściu.

Elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna : Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r.poz.2687)

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-02-22

Dodanie załącznika/ załączników - Anita Markiewicz-Syga

2023-01-20

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2023-01-18

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2023-01-18

Dodanie załącznika/ załączników - Adrian Filipek

2023-01-18

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: