Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy

Wyświetl stronę główną » Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy BI » Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy

Konsultant do spraw przeciwdziałania przemocy: Damian Lipiec

Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 1 A

Kontakt:
Tel.: +48 604 915 393, +48 32 494 10 23,
e-mail: dlipiec@mopszawiercie.pl

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pełni działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 7- 15.

 

Zespół zajmuje się obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych realizujących zadania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Zespół działa w oparciu o:

- Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”

- Uchwałę nr XLII/495/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Zawiercie na lata 2021-2024

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej został powołany Zarządzeniem Nr 2191/2023 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań instytucji/placówek i osób zaangażowanych w powyższe działania m.in. poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
  • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
  • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
  • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wchodzą przedstawiciele:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu,

- Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Sądu Rejonowego w Zawierciu,

- Prokuratury Rejonowej w Zawierciu,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu

- Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zawiercie

- Organizacji pozarzadowych – Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „ Przystań”

- Starostwa Powiatowego w Zawierciu

- Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

 

Sporządziła: Damian Lipiec

Informacje

Rejestr zmian

2023-11-17

Edycja artykułu - Anita Markiewicz-Syga

2022-02-04

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-04

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: