Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 7635 razy
2.  Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie uzupełnienia zasad (polityki) rachunkowości MOPS Zawiercie 4373 razy
3.  Zarządzenie nr 44/2021 w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w MOPS w Zawierciu 4038 razy
4.  Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej świadczonej przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 3315 razy
5.  Zarządzenie nr 58/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla osób zatrudnionych w MOPS w Zawierciu 2732 razy
6.  Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu 2491 razy
7.  Ogłoszenie o naborze nr ref 11/2020 na wolne stanowisko Konsultant opiekun mieszkań wspomaganych - wspieranych - 2 osoby 2414 razy
8.  Platforma Przetargowa MOPS Zawiercie 2336 razy
9.  Ogłoszenie o naborze nr ref 18/2020 na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w dziale organizacyjno-prawnym (1 etat) 2003 razy
10.  Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu 1988 razy
11.  Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie Wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla osób zatrudnionych w MOPS Zawiercie 1896 razy
12.  Zarządzenie nr 28/2021 w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w MOPS w Zawierciu 1773 razy
13.  Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 1762 razy
14.  Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w MOPS w Zawierciu 1734 razy
15.  Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w MOPS w Zawierciu 1681 razy
16.  Zarządzenie nr 32/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu 1680 razy
17.  Ogłoszenie o naborze nr ref 19/2019 na wolne stanowisko opiekun osób starszych i niesamodzielnych - 2 etaty w MOPS Zawiercie 1661 razy
18.  Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł netto dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 1611 razy
19.  Zarządzenie nr 42/2018 w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu 1529 razy
20.  Zarządzenie nr 39/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 1522 razy
21.  Ogłoszenie o naborze nr ref 7/2020 na wolne stanowisko instruktor terapii zajęciowej 1 etat - w środowiskowym Domu Samopomocy w MOPS Zawiercie 1521 razy
22.  Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania pracowników MOPS w Zawierciu i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania pracowników MOPS w Zawierciu 1493 razy
23.  Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie uzupełnienia zasad (polityki) rachunkowości MOPS Zawiercie 1463 razy
24.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW 1452 razy
25.  Ogłoszenie o naborze nr ref 5/2021 na wolne stanowisko - KIEROWNIK w DZIALE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM 1407 razy
26.  Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk 1401 razy
27.  Ogłoszenie o naborze nr ref 14/2020 na wolne stanowisko nieurzędnicze - asystent rodziny 1382 razy
28.  Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie zmiany do Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w MOPS Zawiercie 1357 razy
29.  Zarządzenie nr 43/2021 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 1342 razy
30.  Druki do pobrania 1338 razy
W sumie 64330 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia kat. główna 23.4 %
2.  Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł netto kat. główna 22.3 %
3.  Praca kat. główna 19.6 %
4.  Przetargi kat. główna 16.8 %
5.  Konkursy kat. główna 1.9 %
6.  Podstawa prawna kat. główna 1.2 %
7.  Centralny Rejestr Umów kat. główna 1.2 %
8.  Plan zamówień publicznych kat. główna 1.1 %
9.  Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej kat. główna 0.8 %
10.  Świadczenia rodzinne kat. główna 0.7 %
11.  Terminy wypłat świadczeń kat. główna 0.7 %
12.  Majątek jednostki kat. główna 0.6 %
13.  Stypendia szkolne kat. główna 0.6 %
14.  Budżet MOPS Zawiercie kat. główna 0.6 %
15.  Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami kat. główna 0.4 %
16.  Dostęp do informacji publicznej kat. główna 0.4 %
17.  Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy 0.4 %
18.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.4 %
19.  Strategie kat. główna 0.4 %
20.  Dodatki mieszkaniowe kat. główna 0.4 %
21.  Organizacja pracy kasy MOPS kat. główna 0.3 %
22.  Zgłaszanie nieprawidłowości kat. główna 0.3 %
23.  Platforma Przetargowa MOPS Zawiercie kat. główna 0.3 %
24.  Świadczenie wychowawcze - Rodzina 500+ kat. główna 0.2 %
25.  Kontrole kat. główna 0.2 %
26.  Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej kat. główna 0.2 %
27.  Usługi opiekuńcze kat. główna 0.2 %
28.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.2 %
29.  Karta Dużej Rodziny kat. główna 0.2 %
30.  Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk kat. główna 0.2 %
31.  Dobry Start 300 zł dla ucznia kat. główna 0.2 %
32.  Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy BI kat. główna 0.2 %
33.  Asystent rodziny kat. główna 0.2 %
34.  Skargi i wnioski kat. główna 0.2 %
35.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.1 %
36.  Czyste powietrze kat. główna 0.1 %
37.  Dyrektor kat. główna 0.1 %
38.  Zaświadczenia kat. główna 0.1 %
39.  Dzienny Dom "Senior+" kat. główna 0.1 %
40.  Dział Pomocy Środowiskowej kat. główna 0.1 %
41.  Programy kat. główna 0.1 %
42.  Dział Usług Opiekuńczych kat. główna 0.1 %
43.  Dział Organizacyjny kat. główna 0.1 %
44.  Dział Kadr kat. główna 0.1 %
45.  Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych kat. główna 0.1 %
46.  ETR - tekst łatwy do czytania kat. główna 0.1 %
47.  MRD - tekst do odczytu maszynowego kat. główna 0.1 %
48.  Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny - im. Anny Kołodziejczyk kat. główna 0.1 %
49.  Dział Obsługi Projektów kat. główna 0.1 %
50.  Dzienny Dom „Senior+” kat. główna 0.1 %
51.  Fundusz Alimentacyjny kat. główna 0.1 %
52.  Dział Księgowości kat. główna 0.1 %
53.  Inspektor Ochrony Danych kat. główna 0.1 %
54.  Dział Gospodarczy kat. główna 0.1 %
55.  Dział Świadczeń Rodzinnych kat. główna 0.1 %
56.  Cel i zakres działalności kat. główna 0.1 %
57.  Informacje o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy. 0.1 %
58.  RODO kat. główna 0.1 %
59.  Pracownik do spraw zgłoszeń kat. główna 0.1 %
60.  Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy kat. główna 0.1 %
61.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.1 %
62.  Kolejność przyjmowania i załatwiania spraw kat. główna 0.1 %
63.  Ponowne wykorzystywanie kat. główna 0.1 %
64.  Refundacja podatku VAT kat. główna 0 %
65.  KLUB SENIOR + kat. główna 0 %
66.  Informacje z formalnej oceny ofert. 0 %
67.  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA kat. główna 0 %
68.  Klub Senior+ kat. główna 0 %
69.  Spis Telefonów 0 %
70.  tojest kategoria 2 0 %
71.  Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynku MOPS w Zawierciu DG.261.10.2024 0 %
72.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie Zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia zajęć artystycznych i rękodzielniczych - zadanie 2 - dla podopiecznych Dziennego Domu Senior plus 0 %
73.  Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynku MOPS w Zawierciu DG.261.9.2024 0 %
74.  Zapytanie ofertowe - Pakiet NR 1 - Usługa indywidualnego poradnictwa prawnego, Pakiet NR 2 - Usługa indywidualnego lub grupowego poradnictwa prawnego. 0 %
75.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie Zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia zajęć literackich - zadanie 3 - dla podopiecznych Dziennego Domu Senior plus 0 %
76.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie Zapytania ofertowego na świadczenie usług fizjoterapii - zadanie 1 - dla podopiecznych Dziennego Domu Senior plus 0 %
77.  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż tabliczek przydrzwiowych oraz planów tyflograficznych w budynku MOPS w Zawierciu DG.261.8.2024 0 %
78.  Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla 25 uczestników i uczestniczek projektu – Klubu Seniora w ramach projektu Zawierciański Senior – Aktywnie - DF.85.02.2022 0 %
79.  Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla 25 uczestników i uczestniczek projektu – Klubu Seniora w ramach projektu Zawierciański Senior – Aktywnie - DF.85.01.2022 0 %
80.  Przetargi 2022 rok 0 %
81.  Zapytanie ofertowe - Pakiet NR 1 - Usługa Fryzjerska, Pakiet NR 2 - Usługa kosmetyczna - 7/Rej/2022 0 %
82.  Zapytanie o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia - zadanie 1 - świadczenie usług fizjoterapeutycznych, zadanie 2 - zajęcia artystyczne i rękodzielnicze, zadanie 3 - zajęcia literackie - w związku z realizacją Programu Wieloletniego Senior+ 0 %
83.  Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie zajęć z aktywizacji fizycznej dla 25 uczestników i uczestniczek projektu - Zawierciański Senior - Aktywnie - 3/Rej/2022 0 %
84.  Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie zajęć z aktywizacji cyfrowej dla 25 uczestników i uczestniczek projektu - Zawierciański Senior - Aktywnie - 6/Rej/2022 0 %
85.  Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych - 2 części - PN/MOPS/1/2023 0 %
86.  Zapytanie ofertowe dla postępowania, którego przedmiotem jest przeprowadzenie - Usługi edukacyjno - społecznej aktualizującej kwalifikacje zawodowe - Kurs obsługi wózków jezdniowych - 1/Rej/2022 0 %
87.  Sukcesywna usługa przygotowania i dostarczania ciepłych posiłków - świadczenia usług cateringowych w ramach projektu Zawierciański Senior - Aktywnie - DF.8521.12.2022 0 %
88.  Mieszkania wspomagane 0 %
89.  Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - 14/Rej/2021 0 %
90.  Oświadczenia 0 %
91.  Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu materiałów biurowych - 12/Rej/2021 0 %
92.  Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z jogi dla uczestników/czek projektu w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych - Klubie Seniora - 29/Rej/2021 0 %
93.  Centralny Rejestr Umów 2021 rok 0 %
94.  Zapytanie ofertowe - Efektywny animator lokalny - wsparcie edukacyjno - animacyjne dla liderów klubu młodzieżowego oraz seniora/mieszkańca - 8/Rej/2021/4 0 %
95.  Zapytanie ofertowe - Dwudniowe szkolenie z treningu umiejętności społecznych i mediacji dla klubu dla rodzin - 8/Rej/2021/2 0 %
96.  Zapytanie ofertowe dla postępowania którego przedmiotem jest Sukcesywna usługa przygotowania i dostarczenia ciepłych posiłków - świadczenie usług cateringowych dla uczestników/uczestniczek projektu - 8/Rej/2021 0 %
97.  Oszacowanie wartości zamówienia - Korpus Wsparcia Seniorów 2024 DG.261.15.2024 0 %
98.  Sukcesywna dostawa suszu konferencyjnego w ramach realizowanego projektu 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego na lata 2020-2022 II Etap współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PN/2/2021 0 %
99.  Zakup wraz zdostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 7 pakietów na 2022rok - PN/MOPS/1/2021 0 %
100.  Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług prawniczych - MOPS.DG.26.9.2021 0 %
101.  Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu DG.261.14.2024 0 %
102.  Kontrole 2021 rok 0 %
103.  Zapytanie ofertowe - Dwudniowy warsztat z zakresu prowadzenia i promowania inicjatyw lokalnych i budowania zespołu - wsparcie edukacyjno - animacyjne dla liderów klubu młodzieżowego oraz seniora/mieszkańca - 8/Rej/2021/3 0 %
104.  Zapytanie ofertowe - usługa edukacyjno - społeczna aktualizująca kwalifikacje zawodowe - kurs rejestrator medyczny - podstawy 0 %
105.  Zapytanie ofertowe - usługa edukacyjno - społeczna aktualizująca kwalifikacje zawodowe - kurs opiekuna osób starszych - podstawy 0 %
106.  Przetargi 2024 rok 0 %
107.  Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie Cyklicznych warsztatów zdrowego żywienia - zajęć kulinarnych - DG.261.13.2024- 0 %
108.  Zakup wraz zdostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 7 pakietów na 2022rok - PN/MOPS/2/2021 0 %
109.  Zapytanie o wycenę szacunkową na usługi prawnicze DG.261.16.2023 0 %
110.  Instrukcja (Zgłaszanie nieprawidłowości) 0 %
111.  Informacja (Zgłaszanie nieprawidłowości) 0 %
112.  Formularz (Zgłaszanie nieprawidłowości) 0 %
113.  Kontrole 2023 rok 0 %
114.  Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych DG.261.35.2023 0 %
115.  Zapytanie ofertowe - bony towarowe dla świadczeniobiorców MOPS DG.261.36.2023 0 %
116.  Zapytanie ofertowe na - konserwacja i naprawa wind DG.261.34.2023 0 %
117.  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO MOPS W ZAWIERCIU W PODZIALE NA 7 PAKIETÓW PN/MOPS/5/2023 0 %
118.  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych - medycyna pracy - na 2024 r. DG.261.31.2023 0 %
119.  Zapytanie ofertowe na usługi pogrzebowe w 2024 r. DG.261.30.2023 0 %
120.  Zapytanie o wycenę szacunkową - windy - DG.261.34.2023 0 %
121.  Zapytanie o wycenę szacunkową - usługi prawnicze - DG.261.32.2023 0 %
122.  Zapytanie o wycenę szacunkową - medycyna pracy - DG.261.31.2023 0 %
123.  Zapytanie o wycenę szacunkową - pogrzeby - DG.261.30.2023 0 %
124.  Świadczenie usług tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni dla osób bezdomnych DG.261.27.2023 0 %
125.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych do MOPS w Zawierciu w ramach realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, DG.261.28.2023 0 %
126.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 0 %
127.  Zapytanie ofertowe - świadczenie usług prawniczych DG.261.32.2023 0 %
128.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą komputerów DG.261.37.2023 0 %
129.  Zarządzenia 2024 rok 0 %
130.  Zapytanie ofertowe - tusze i tonery do drukarek DG.261.3.2024.ZI 0 %
131.  Oszacowanie wartości zamówienia na tonery DG.261.3.2024 0 %
132.  Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia na usługi ochrony fizycznej i monitorowania budynku MOPS Zawiercie DG.261.2.2024 0 %
133.  Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych DG.261.1.2024 0 %
134.  Rejestr wniosków i odpowiedzi 2024 0 %
135.  Zapytanie o wycenę szacunkową - artykuły biurowe - DG.261.1.2024 0 %
136.  Centralny Rejestr Umów 2024 rok 0 %
137.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą komputerów dla MOPS DG.261.39.2023 0 %
138.  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO MOPS W ZAWIERCIU W PODZIALE NA 2 PAKIETY PN/MOPS/6/2023 0 %
139.  Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia stanowisk pracy osób korzystających z systemów przenośnych BHP.261.1.2023 0 %
140.  Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę warzyw i owoców do MOPS w Zawierciu DG.261.38.2023 0 %
141.  Oszacowanie wartości zamówienia - usługi dla podopiecznych DDS+ DG.261.4.2024 0 %
142.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych do MOPS w Zawierciu w ramach realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 DG.261.26.2023 0 %
143.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie „Zapytania ofertowego” na Usługę przeprowadzenia cyklicznych warsztatów kulinarnych dla grupy 10 osób w ramach zajęć edukacyjno - poznawczych DG.261.25.2023 0 %
144.  Zarządzenia 2023 rok 0 %
145.  Centralny Rejestr Umów 2023 rok 0 %
146.  Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Zawiercie (3 części) - PN/MOPS/7/2022 0 %
147.  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy - DG.261.27.2022 0 %
148.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla MOPS w Zawierciu - DG.261.32.2022 0 %
149.  Zapytanie ofertowe - Kurs komputerowy dla uczestników/czek projektu - 33/Rej/2021 0 %
150.  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 7 pakietów - PN/MOPS/6/2022 0 %
151.  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - produkty mleczarskie - PN/MOPS/5/2022 0 %
152.  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - produkty mleczarskie - PN/MOPS/4/2022 0 %
153.  Świadczenie usług dla podopiecznych DDS+ DG.261.4.2024 0 %
154.  Zapytanie ofertowe dla postępowania, którego przedmiotem jest - Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego - Klub Senior+ 0 %
155.  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 7 pakietów - PN/MOPS/3/2022 0 %
156.  Rejestr wniosków i odpowiedzi 2023 0 %
157.  Przetargi 2023 rok 0 %
158.  Zakup, dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPS w Zawierciu DG.261.6.2024 0 %
159.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie Zapytania ofertowego na świadczenie usług fizjoterapii dla uczestników Klubu Senior+ w Zawierciu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”, Moduł II, edycja 2023 DG.261.24.2023 0 %
160.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą art. spożywczych - dwa pakiety DG.261.18.2023 0 %
161.  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawniczych-dwa zadania DG.261.16.2023 0 %
162.  Zapytanie ofertowe - Przebudowa i dostosowanie WC dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku MOPS DG.261.5.2024 0 %
163.  Świadczenie usług w postaci schronienia- 3 części PN/MOPS/4/2023 0 %
164.  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych - 7 pakietów PN/MOPS/3/2023 0 %
165.  Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych - 3 części - PN/MOPS/2/2023 0 %
166.  Zapytanie ofertowe DG.261.12.2023 na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń drukujących 0 %
167.  Informacja o unieważnieniu PN/MOPS/7/2022 0 %
168.  Zapytanie ofertowe - zajęcia literackie DG.261.11.2023 0 %
169.  Zapytanie ofertowe - zajęcia artystyczne DG.261.10.2023 0 %
170.  Zapytanie ofertowe - usługi fizjoterapii DG.261.9.2023 0 %
171.  Zapytanie o wycenę szacunkową zamówienia na obsługę prawną w postaci - porad i konsultacji prawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 0 %
172.  Zapytanie ofertowe dla postępowania którego przedmiotem jest Prowadzenie Punktu Wsparcia - pomoc prawna dla uczestników/uczestniczek projektu - 2/Rej/2021 0 %
173.  Zarządzenia 2019 rok 0 %
174.  Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla pojazdów służbowych MOPS w Zawierciu w 2018r. 0 %
175.  Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MOPS w Zawierciu w 2018 roku 0 %
176.  Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją piwnic na archiwum MOPS 0 %
177.  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pakietu usług medycznych i zdrowotnych 0 %
178.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych w budynku MOPS w Zawierciu (DDPS-parter -I piętro) 0 %
179.  Zapytanie o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Zawiercie - DG.261.19.2022 0 %
180.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w podziale na dwa zadania - DG.261.21.2022 0 %
181.  Dostawa produktów żywnościowych w ramach Programu Aktywności Lokalnej 0 %
182.  Dostawa sprzętu z oprogramowaniem, wdrożenie oraz usługą zdalnej opieki uczestników, objętych wsparciem MOPS w miejscu ich zamieszkania i poza nim, w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie” 0 %
183.  Zapytanie o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia na obsługę prawną w formie - porad i konsultacji prawnych dla MOPS w Zawierciu - DG.261.23.2022 0 %
184.  Zapytanie o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia na świadczenie comiesięcznych usług konserwacji i napraw bieżących dźwigów wraz z corocznym resursem urządzeń dla MOPS w Zawierciu - DG.261.22.2022 0 %
185.  Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu i urządzeń medycznych podzielonych na 3 pakiety w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie" 0 %
186.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych w ramach programu - Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 - DG.261.28.2022 0 %
187.  Zapytanie o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów biurowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - DG.261.30.2022 0 %
188.  Sukcesywna dostawa mięsa i jego przetworów na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów MOPS w Zawierciu 0 %
189.  Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych wydzielonych na pakiety na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów MOPS w Zawierciu 0 %
190.  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do - MOPS Zawiercie - w podziale 6 pakietów 0 %
191.  Dostawa - mięsa i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 0 %
192.  Przetargi 2019 rok 0 %
193.  Bezgotówkowa sprzedaż paliwa płynnego, materiałów eksploatacyjnych oraz auto-myjni na potrzeby samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 0 %
194.  Dostawa bonów towarowych dla swiadczeniobiorcow MOPS w Zawierciu - Nr/Zp/34/340/2/2018 0 %
195.  Utwardzenie części terenu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu - zaproszenie do składania ofert 0 %
196.  Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup fabrycznie nowego mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim 0 %
197.  Zaproszenie do składania ofert cenowych - Wymiana nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu 0 %
198.  Zarządzenia 2018 rok 0 %
199.  Przetargi 2018 rok 0 %
200.  Sukcesywna dostawa mięsa i jego przetworów na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów MOPS w Zawierciu - powtórzony 0 %
201.  Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych wydzielonych na pakiety na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów MOPS w Zawierciu - powtórzony 0 %
202.  Zapytanie ofertowe na sukcesywne świadczenie usług cateringowych 0 %
203.  Zapytanie ofertowe na sukcesywny wynajem samochodu wraz z kierowcą na dowóz dzieci na terenie miasta Zawiercie 0 %
204.  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w 2023 roku - DG.261.25.2022 0 %
205.  Dostawa suszu konferencyjnego do MOPS Zawiercie w ramach realizowanego projektu "Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie" 0 %
206.  Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców MOPS w Zawierciu - DG.261.26.2022 0 %
207.  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dla podopiecznych Dziennego Domu Senior+ - 17/Rej/2021 - Zadania 1-5 0 %
208.  Regulamin Organizacyjny MOPS w Zawierciu 0 %
209.  Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 0 %
210.  2. Zasiłek szkolny 0 %
211.  1. Stypendium szkolne 0 %
212.  Centralny Rejestr Umów 2022 rok 0 %
213.  Zapytanie ofertowe 2/Rej/2022 dot. przeprowadzenie postępowania dot. usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego 0 %
214.  Zapytanie ofertowe 5/Rej/2022 Pakiet nr I - Usługa indywidualnego poradnictwa dietetycznego, II - Usługa indywidualnego lub grupowego poradnictwa dietetycznego 0 %
215.  Zapytanie ofertowe - usługa edukacyjno - społeczna aktualizująca kwalifikacje zawodowe - kurs kosmetyczny - podstawy 0 %
216.  Kontrole 2022 rok 0 %
217.  Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń WC dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku MOPS Zawiercie - DG.261.12.2022 0 %
218.  Uchwała utworzenia MOPS w Zawierciu 0 %
219.  Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pogrzebowych - MOPS.DG.26.3.2021 0 %
220.  Usługa konserwacji i napraw bieżących dźwigów zainstalowanych w siedzibie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Mieszkań wspieranych i wspomaganych. 0 %
221.  Zapytanie ofertowe nr 1/Rej/2022 dot. postępowania na przeprowadzenie usług fizjoterapeutycznych 0 %
222.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą mebli dla Klubu Senior Plus - DG.261.18.2022 0 %
223.  Zapytanie ofertowe - Usługa konserwacji i napraw bieżących dźwigów znajdujących się w budynkach MOPS w Zawierciu - DG.261.22.2022 0 %
224.  Dostawa mięsa i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, w ramach realizowanego projektu Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie 0 %
225.  Dostawę produktów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, w ramach realizowanego projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie”,wydzielonych na pakiety. 0 %
226.  Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 0 %
227.  Przetargi 2017 rok 0 %
228.  Zarządzenia 2017 rok 0 %
229.  Dostawa mięsa i jego przetworów do MOPS Zawiercie 0 %
230.  Dostawa produktów spożywczych do MOPS Zawiercie 0 %
231.  Przetargi 2016 rok 0 %
232.  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawniczych w podziale na dwa zadania - DG.261.23.2022 0 %
233.  Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych MOPS w Zawierciu - DG.261.29.2022 0 %
234.  Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia konferencji w ramach realizacji projektu Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 - DF.8541.7.2022 0 %
235.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla MOPS w Zawierciu - DG.261.17.2022 0 %
236.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla MOPS w Zawierciu - w podziale na dwa zadania - DG.261.15.2022 0 %
237.  Sukcesywna dostawa suszu konferencyjnego w ramach realizowanego projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego” na lata 2020-2022 II Etap współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PN/1/2021 0 %
238.  Zapytanie ofertowe dla postępowania którego przedmiotem jest Przeprowadzenie Treningu umiejętności społecznych - 8/Rej/2021 0 %
239.  Bezgotówkowa sprzedaż paliwa płynnego, materiałów eksploatacyjnych oraz auto myjni na potrzeby obsługi pojazdów służbowych MOPS Zawiercie w 2021r. 0 %
240.  Zapytanie ofertowe na Cykl spotkań z trenerem zdrowia dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych - MOPS/ZO/16/2020 0 %
241.  Zapytanie ofertowe na Warsztaty z zakresu treningu umiejętności społecznych dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych - MOPS/ZO/15/2020 0 %
242.  Zapytanie ofertowe na Cykl spotkań z dietetykiem dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych - MOPS/ZO/14/2020 0 %
243.  Zapytanie ofertowe na Cykl spotkań z coachem dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych - MOPS/ZO/13/2020 0 %
244.  ZP/PN/7/2020 - Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 2 pakiety w związku z realizacją projektu - Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia - etap II 0 %
245.  Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla MOPS w Zawierciu - MOPS.DG.26.7.2021 0 %
246.  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż drzwi wewnętrznych w budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 47 w Zawierciu - 16/Rej/2021 0 %
247.  ZP/PN/2/2020 Modernizacja kuchni, jadalni, zaplecza kuchennego i socjalnego w pomieszczeniach Dziennego Domu Senior + w MOPS Zawiercie 0 %
248.  Zarządzenia 2022 rok 0 %
249.  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/PN/6/2020 0 %
250.  Przebudowa pomieszczeń kasy i informacji w budynku MOPS Zawiercie 0 %
251.  Informacje z otwarcia ofert - ZP/PN/6/2020 0 %
252.  ZP/PN/6/2020 - Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 3 pakiety w związku z realizacją projektu - Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia - etap II 0 %
253.  Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - Nr 22/Rej/2020 0 %
254.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora) 0 %
255.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie „Zapytania ofertowego” na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - 9/Rej/2021 0 %
256.  Zapytanie ofertowe na Prowadzenie Punktu Wsparcia - pomoc psychologiczna dla uczestników/uczestniczek projektu - 1/Rej/2021 0 %
257.  Zapytanie o wycenę szacunkową zamówienia na realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. 0 %
258.  Zapytanie ofertowe na usługę brokera edukacyjnego dla uczestników/czek projektu - 7/Rej/2021 0 %
259.  Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów dla uczestników/czek projektu dla 3 zadań realizowanych w ramach projektu - ZP/RUS/2/2021 0 %
260.  Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć ruchowych w sali gimnastycznej dla uczestników/czek projektu - ZP/RUS/1/2021 0 %
261.  Zaproszenie Do Składania Ofert Cenowych W Postępowaniu Na Świadczenie Usług Prawnych W Mops Nr 4/Rej/2021 0 %
262.  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z zachowaniem dotychczasowych kart SIM oraz dostawę 64 sztuk fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej 3/Rej/2021 0 %
263.  Zarządzenia 2021 rok 0 %
264.  Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą do MOPS Zawiercie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2/Rej/2021 0 %
265.  Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej budynku MOPS dla osób ze szczególnymi potrzebami 1/Rej/2021 0 %
266.  Przetargi 2021 rok 0 %
267.  ZP/PN/8/2020 - Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 0 %
268.  ZP/PN/9/2020 - Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 7 pakietów 0 %
269.  Powtórzony - Zapytanie ofertowe na Konsultacje edukacyjne z zakresu orientacji zawodowej - ZP/PA/7/2020 0 %
270.  ZAPYTANIE OFERTOWE na Konsultacje edukacyjne z zakresu orientacji zawodowej - ZP/PA/6/2020 0 %
271.  ZP/PN/5/2020 - Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do MOPS Zawiercie w podziale na 4 pakiety w związku z realizacją projektu pn” „ Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia - etap II.” 0 %
272.  1. Dostawa_bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 0 %
273.  Bezgotówkowa sprzedaż paliwa płynnego, materiałów eksploatacyjnych oraz auto myjni rok na potrzeby MOPS Zawiercie w 2020r. 0 %
274.  Zapytanie ofertowe na Indywidualny coaching aktywizacyjny - nr ZP/PA/8/2019 0 %
275.  Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dot. zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu w ramach projektu 9.2.1. 0 %
276.  Wykonanie robót malarskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu - IIp. DDPS 0 %
277.  Zapytanie ofertowe na grupowe warsztaty psychologiczne w ramach projketu - Nr ZP/PA/7/2019 0 %
278.  Wymiana nawierzchni altany i alejek Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu 0 %
279.  Prace remontowo-budowlane w lokalu użytkowanym przez MOPS przy ul. Szymańskiego 19 w Zawierciu 0 %
280.  Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia grupowych warsztatów aktywizacyjnych dla uczestników projektu 0 %
281.  Dostawa suszu konferencyjnego w ramach realizowanego projektu projektu ZP_PN_3_2019 0 %
282.  Dostawa suszu konferencyjnego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w ramach projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020" 0 %
283.  Naprawa dachu w siedzibie Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48 0 %
284.  Wymiana nawierzchni placu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu 0 %
285.  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 0 %
286.  2. Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 7 pakietów 0 %
287.  Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę konserwacji i napraw bieżących dźwigów zainstalowanych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu 0 %
288.  ZP/PN/4/2020 - Zamówienie na dostawę suszu konferencyjnego (drobny poczęstunek dla uczestników CUS) do MOPS Zawiercie, w ramach realizowanego projektu pn . „ Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia - etap II.” 0 %
289.  ZP/PN/3/2020 - Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 4 pakiety - w związku z realizacją projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020" 0 %
290.  ZP/PN/2/2020 - Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do MOPS Zawiercie w podziale na 8 pakietów w związku z realizacja projektu pn.” Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” 0 %
291.  Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - 05.03.2020 0 %
292.  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 5 pakietów – w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” 0 %
293.  Zapytanie ofertowe na Warsztaty kreowania własnego wizerunku - ZP/PA/5/2020 0 %
294.  ZAPYTANIE OFERTOWE NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Podstawy - ZP/PA/2/2020 0 %
295.  ZAPYTANIE OFERTOWE na Kurs Komputerowy - Podstawy 0 %
296.  Zapytanie ofertowe Trening specjalistyczny trening przedsiębiorczości 0 %
297.  Zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego 0 %
298.  Powtórzony - Prace remontowe ogólnobudowlane oraz modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu użytkowanym przez MOPS przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu 0 %
299.  Prace remontowe ogólnobudowlane oraz modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu użytkowanym przez MOPS przy ul. Paderewskiego 63 w Zawierciu 0 %
300.  Zarządzenia 2020 rok 0 %
301.  Przetargi 2020 rok 0 %
302.  Dostawa mięsa i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - ZP/PN/1/2019 0 %
Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: