Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Dzienny Dom

Wyświetl stronę główną » Dzienny Dom "Senior+" » Dzienny Dom

Kierownik jednostki : Małgorzata Hamerlik

 

Dni i godziny pracy Dziennego Domu Senior+

poniedziałek - piątek 7:00  - 15:00

 

Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47

 

Kontakt:

Tel.  +48 32 67 221 34  wew. 18

e-mail ddps@vp.pl

Nasza strona:  https://www.mopszawiercie.pl/kategorie/dzienny-dom-senior

Placówka Dziennego Domu funkcjonuje od 16 czerwca 1994r. w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomocna ludziom starszym instytucja powołana została do życia na podstawie art.10 ust.1 pkt. 1  Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 29 listopada 1990r. (Dz.U. nr 13 oz.67 z 1993r. z późniejszymi zmianami) art. 50 i 42 ust. 2 oraz Ustawy o samorządzie terytorialnym  z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/32/94 z dnia 30 kwietnia 1994r.
W 2020r. ośrodek przystąpił  do Wieloletniego Programu „Senior+” i z Dziennego Domu Pomocy Społecznej  Uchwałą XXXI/339/20 z 6 sierpnia 2020r. Rady Miejskiej w Zawierciu  przekształcił się w  Dzienny Dom Senior+ w  Zawierciu, spełniając wszystkie założenia programu wieloletniego dofinansowanego z budżetu państwa, co pozwoliło ośrodkowi pozyskać dotację na modernizację i doposażenie, które umożliwiło placówce poszerzyć wachlarz oferowanych usług, terapii oraz podnieść jego standard.
Zarządzenie nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 31 sierpnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dziennego Domu „Senior+” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

https://www.bip.mopszawiercie.pl/artykuly/1267
https://www.bip.mopszawiercie.pl/dokumenty/regulamin_dzienny_dom_seniorplus.pdf

 

W 2021r. ośrodek realizuje Wieloletni Program „Senior+” na lata 2021-2022, moduł II Dzienny Dom „Senior +”, jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.  Terenem działania Dziennego Domu jest Gmina Zawiercie Liczba miejsc dla Seniorów w Dziennym Domu wynosi 40.
Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Dyrektor MOPS.

Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z którego usług mogą korzystać osoby w wieku 60+
Przedmiotem działania Dziennego Domu Senior+ jest w szczególności zapewnienie: aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, oferty kulturalnej, oferty rekreacyjno – opiekuńczej.
Działania kierowane do uczestników są zróżnicowane w zależności od potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczestników. Dzienny Dom funkcjonuje przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby: samotne, nie aktywne zawodowo, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną i niepełnosprawnością, po długotrwałej chorobie, przebywające w trudnych warunkach mieszkaniowych, dotknięte przemocą w rodzinie.

Seniorzy kierowani są do Dziennego Domu „Senior+” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu na podstawie decyzji administracyjnej, w której określa się wysokość odpłatności za pobyt wraz z wyżywieniem. Odpłatność ustalana indywidualnie, w zależności od dochodu, na podstawie:

-Uchwały NR XLVIII/628 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 marca 2010r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z pobytu i usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej,

-Uchwały NR III/24/18 Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie wprowadzenia zmian w treści uchwały -Uchwały NR XLVIII/628 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 marca 2010r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z pobytu i usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej,

-Uchwały NR XXXI/340/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z pobytu i usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej, oraz aktualnych stawek żywieniowych ustalany na dany rok budżetowy po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym w miejscu zamieszkania klienta i na jego wniosek. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

 
Dzienny Dom "Senior +" w Zawierciu zaprasza Seniorów
Jeśli:

 • ukończyłeś 60-ty rok życia
 • mieszkasz na terenie Gminy Zawiercie
 • jesteś osobą nieaktywną zawodowo
 • chcesz miło spędzić czas w towarzystwie innych Seniorów
 • chcesz zadbać o swoją kondycję fizyczną oraz psychiczną
 • chcesz nauczyć się czegoś nowego

Co oferujemy:

 • wspólne spędzenie czasu – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
 • usługi socjalne, w tym gorący posiłek, całodzienne wyżywienie, suchy prowiant na weekend
 • aktywizację ruchową – zajęcia usprawniające, ćwiczenia grupowe i indywidualne z rehabilitantem,
 • opieka pielęgniarska
 • porady psychologa
 • porady prawnika
 • terapię zajęciową – arteterapia, biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia, relaksacja z aromaterapią i inne
 • treningi pamięci
 • usługi edukacyjne oraz kulturalno-oświatowe
 • zajęcia aktywizująco – rekreacyjne, w tym wycieczki krajoznawcze
 • zajęcia komputerowe, literackie, rękodzielnicze, ogrodnicze i inne
 • możliwość dowozu  do placówki  dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • udział w lokalnych wydarzeniach
 • integracja międzypokoleniowa
 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie
 • usługi wspomagające  tj. możliwość prania i suszenia , kąpieli, zabiegów higienicznych, zabiegi pielęgnacyjne, kontrola zażywania leków, badanie ciśnienia, pomiar cukru
 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windę oraz przystosowane toalety
 • pomoc w załatwianiu prac urzędowych, kontakcie z lekarzem internistą, lekarzami specjalistami, pracownikiem socjalnym
 • Warsztaty, spotkania, prelekcje ze specjalistami
 • Dzienny Dom Senior+ w Zawierciu pomaga na wielu płaszczyznach, wedle zindywidualizowanych potrzeb podopiecznych. Działania ośrodka służą utrzymaniu sprawności psychofizycznej seniora zgodnie z klasyfikacją wiekową, chorobową, niepełnosprawnością i wyborem uczestnika.

Senior nie musi spędzać czasu w samotności, może nawiązać nowe znajomości i relacje z innymi Seniorami, czy z pomocnymi terapeutami.
Gwarantujemy miłą i rodzinną atmosferę W naszym Domu każdy znajdzie coś dla siebie.

Sporządziła: Małgorzata Hamerlik

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-04

Edycja artykułu - Adrian Filipek

2022-02-03

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: