Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Klub Senior+

Wyświetl stronę główną » Klub Senior+ » Klub Senior+

Kierownik: Agnieszka Goncerz- Paś

Adres: ul. 42-400 Zawiercie, ul. Marszałkowska 22

Kontakt:

tel.: 32 494 15 11

e-mail: klubseniorplus@mopszawiercie.pl

Nasza strona: www.mopszawiercie.pl

Dni otwarcia Klubu: poniedziałek i wtorek w godz. 8.00.-16.00 oraz czwartek w godz. 11.00-15.00

 

Klub „Senior+” w Zawierciu funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2022) stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 finansowanego ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz środków budżetu gminy, uchwały Nr LXXIII/1031/22 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2022r w sprawie utworzenia na terenie gminy Zawiercie Klubu „Senior+” oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r
o pomocy społecznej.

 

Klub został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej oraz zaktywizowania i zaangażowania seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Klub dysponuje 8 miejscami, w ramach działalności zapewnia tygodniowo co najmniej 20 godzinną  ofertę usług tj.:

- usługi socjalne;

- usługi edukacyjne;

- usługi kulturalno- oświatowe;

- usługi aktywności ruchowej/ kinezyterapii/ sportowe;

- usługi aktywizujące społecznie, w tym samopomoc i wolontariat.

Szczegóły funkcjonowania placówki określa Regulamin Klubu „Senior+”  w Zawierciu:
Zarządzenie 2/2023             Regulamin Klubu Senior +

 

Uczestnikami Klubu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej, które są mieszkańcami gminy Zawiercie.

Sporządził: Agnieszka Goncerz- Paś

Informacje

Rejestr zmian

2024-04-10

Dodanie artykułu - Anita Markiewicz-Syga

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: