Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Karta Dużej Rodziny

Wyświetl stronę główną » Karta Dużej Rodziny » Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, tj.:

1) rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (bez względu na ich wiek). Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

2) dzieciom, pod warunkiem, że co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej:

a) nie ukończyło 18 lat,

b) nie ukończyło 25 lat – pod warunkiem kontynuowania nauki,

c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Jeśli w chwili składania wniosku, w rodzinie nie ma co najmniej trójki dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z dzieci.

 

Kartę mogą wyrobić również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

 

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

 

Sprawę załatwia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawiercie – Dział Świadczeń Rodzinnych

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Telefony kontaktowe: +48 602 157 094, +48 664 012 857,

 

Wnioski możną złożyć też za pomocą:

 

portalu Emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl (konieczne jest założenie konta)

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Sporządziła: Agnieszka Mucha

Informacje

Rejestr zmian

2022-02-04

Dodanie artykułu - Adrian Filipek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. +48 32 67 277 01
tel. +48 32 67 221 34
fax +48 32 67 277 01
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: