Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sebastian Rafalski

Wyświetl stronę główną » Redaktorzy » Sebastian Rafalski

Sebastian Rafalski

funkcja:

Redaktor naczelny

telefon:

32 67 277 01

tel. wewn.:

21

fax:

(32) 67 277 01

e-mail:

mops@mopszawiercie.pl

Przypisane kategorie:

Strategie i programy

Przetargi

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu i podpisaniu umowy

Ogłoszenia

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Przetargi 2016 rok

Dostawa produktów spożywczych do MOPS Zawiercie

Dostawa mięsa i jego przetworów do MOPS Zawiercie

Przetargi 2017 rok

Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

Dostawę produktów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, w ramach realizowanego projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie”,wydzielonych na pakiety.

Dostawa mięsa i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, w ramach realizowanego projektu Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie

Dostawa suszu konferencyjnego do MOPS Zawiercie w ramach realizowanego projektu "Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie"

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu i urządzeń medycznych podzielonych na 3 pakiety w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie"

Dostawa sprzętu z oprogramowaniem, wdrożenie oraz usługą zdalnej opieki uczestników, objętych wsparciem MOPS w miejscu ich zamieszkania i poza nim, w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie”

Dostawa produktów żywnościowych w ramach Programu Aktywności Lokalnej

Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców MOPS w Zawierciu w 2018 roku

Sukcesywna dostawa mięsa i jego przetworów na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów MOPS w Zawierciu

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych wydzielonych na pakiety na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów MOPS w Zawierciu

Przetargi 2018 rok

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych wydzielonych na pakiety na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów MOPS w Zawierciu - powtórzony

Sukcesywna dostawa mięsa i jego przetworów na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynów MOPS w Zawierciu - powtórzony

Dostawa bonów towarowych dla swiadczeniobiorcow MOPS w Zawierciu - Nr/Zp/34/340/2/2018

Przetargi 2019 rok

Dostawa - mięsa i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do - MOPS Zawiercie - w podziale 6 pakietów

Dostawa mięsa i jego przetworów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - ZP/PN/1/2019

Dostawa suszu konferencyjnego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w ramach projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020"

Zarządzenia

Zarządzenia 2015 rok

Zarządzenia 2016 rok

Zarządzenia 2017 rok

Zarządzenia 2018 rok

Zarządzenia 2019 rok

Praca

Informacje o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy.

Informacje z formalnej oceny ofert.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Konkursy

Aktualności

Pomoc społeczna

12. Sprawienie pogrzebu

11. Udzielenie schronienia osobie tego pozbawionej

10. Objęcie osoby bezdomnej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności

9. Przyznanie zasiłku celowego na pokrycie strat poniesionych w wyniku sytuacji kryzysowej

8. Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

7. Poradnictwo prawne i psychologiczne

6. Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego

5. Zasiłek celowy

4. Zasiłek okresowy

3. Zasiłek stały

2. Procedury postępowania w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej

1. Informacje ogólne

Majątek jednostki

Podstawa prawna

4. Schemat organizacyjny MOPS Zawiercie

2. Regulamin Organizacyjny MOPS w Zawierciu

2. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

1. Uchwała utworzenia MOPS w Zawierciu

Asystent rodziny

Usługi opiekuńcze

Świadczenia rodzinne

8. Świadczenie Rodzicielskie

7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

6. Zasiłek dla opiekuna

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe)

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy

3. Świadczenie pielęgnacyjne

2. Zasiłek pielęgnacyjny

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki mieszkaniowe

2. Zryczałtowany dodatek energetyczny

1. Dodatek mieszkaniowy

Stypendia szkolne

2. Zasiłek szkolny

1. Stypendium szkolne

Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej

Udostępnianie informacji publicznej

Budżet MOPS Zawiercie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Przemoc w rodzinie

Rejestry i ewidencje

Organizacja pracy kasy MOPS

Tłumacz dla osób niesłyszących

Informacja dotycząca osób bezdomnych

Kontrole

Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś Euro

Zapytanie ofertowe na "Dostawę i wymianę systemu okienno-drzwiowego, okien oraz drzwi wejściowych"

Zapytanie ofertowe na "Zakup 2 laptopów oraz jednej drukarki laserowej monochromatycznej"

Zapytanie ofertowe na prace ogólnobudowlane oraz modernizację instalacji elektrycznej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningów kompetencji i doradztwa zawodowego

Zapytanie ofertowe na pakiet usług medycznych i zdrowotnych na rzecz uczestników projektu

Dostawa produktów spożywczych na potrzeby PAL

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w PAI

Zapytanie ofertowe na przebudowę budynku gospodarczego oraz docieplenie fragmentu elewacji budynku biurowego MOPS w Zawierciu

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót malarskich wewnętrznych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych MOPS w Zawierciu

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie dokumentacji technicznej lokalu przy ul. Szymańskiego 19 w Zawierciu

Zapytanie ofertowe na sukcesywne świadczenie usług cateringowych w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie"

Postępowanie na przeprowadzenie zajęć w ramach PAI w 2017 roku

Ponowne Zapytanie ofertowe na sukcesywne świadczenie usług cateringowych w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie"

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleniowego z zakresu udzielania pierwszej pomocy i opieki nad osobami niesamodzielnymi

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla MOPS w Zawierciu

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych oraz modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Szymańskiego 19 w ramach projektu "Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie"

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej dla opiekunek środowiskowych, torby dla pielęgniarki i rehabilitanta oraz ciśnieniomierzy i glukometru

Zapytanie na treningi dla Programu Aktywności Lokalnej - 20.06.2017r.

Wykonanie robót modernizacji instalacji centralnego ogrzewania lokalu MOPS przy ul. Leśnej 26 w Zawierciu

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych w budynku MOPS w Zawierciu (DDPS-parter -I piętro)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pakietu usług medycznych i zdrowotnych

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją piwnic na archiwum MOPS

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla pojazdów służbowych MOPS w Zawierciu w 2018r.

Zapytanie ofertowe na sukcesywny wynajem samochodu wraz z kierowcą na dowóz dzieci na terenie miasta Zawiercie

Zapytanie ofertowe na sukcesywne świadczenie usług cateringowych

Zaproszenie do składania ofert cenowych - Wymiana nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup fabrycznie nowego mikrobusa 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

Utwardzenie części terenu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu - zaproszenie do składania ofert

Bezgotówkowa sprzedaż paliwa płynnego, materiałów eksploatacyjnych oraz auto-myjni na potrzeby samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

Wymiana nawierzchni placu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu

Naprawa dachu w siedzibie Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48

Świadczenie wychowawcze - Rodzina 500+

Dobry Start 300 zł dla ucznia

Zawierciańska Karta Dużej Rodziny

Plan zamówień publicznych

Terminy wypłat świadczeń

Sprawozdania finansowe

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. (032) 6727701
tel. (032) 6722134
fax (032) 6727701
www.bip.mopszawiercie.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: